ความสลัว

ภาษาอังกฤษ


n dimness
ความหมายเหมือนกับ: ความมัว
คำที่เกี่ยวข้อง: obscure , blurredness , faintishness
ตัวอย่างประโยค: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ