ความสลดใจ

ภาษาอังกฤษ


n melancholy
คำที่เกี่ยวข้อง: depression , sadness , dejection , despondency
n melancholy
ความหมายเหมือนกับ: ความหดหู่ , ความเศร้าโศก , ความทุกข์ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrowfulness , sadness
คำตรงข้าม: ความสุข , ความสดชื่น , ความเบิกบาน