ความสมัครใจ

ภาษาอังกฤษ


n willingness
ความหมายเหมือนกับ: ความพร้อมใจ , ความเต็มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: voluntary
คำตรงข้าม: การบังคับ
ตัวอย่างประโยค: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น