ความสมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ


n well-being
ความหมายเหมือนกับ: ความสุขสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: prosperity , welfare
n fertility
ความหมายเหมือนกับ: ความบริบูรณ์ , ความมากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: abundance , plentifulness , copiousness , plenitude , productiveness , fruitfulness , plenteousness
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน
n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความมั่งคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: abundance
n completeness
ความหมายเหมือนกับ: ความพรั่งพร้อม , ความอุดมสมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: equipment , furnishing
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน , ความฝืดเคือง