ความสบายใจ

ภาษาอังกฤษ


n comfortableness
คำที่เกี่ยวข้อง: consolation , solace , relief
คำตรงข้าม: ความกลุ้มใจ
ตัวอย่างประโยค: พิธีกรรมในศาสนามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสบายใจ