ความสนใจ

ภาษาอังกฤษ


n interest
คำที่เกี่ยวข้อง: attention
ตัวอย่างประโยค: ความสนใจของพี่น้องคู่นี้ต่างกันมาก