ความสนเท่ห์

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคลือบแคลง , ความสงสัย , ความข้องใจ , ความแคลงใจ , ความฉงน , ความกังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความกังขา , ศังกา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความกังขา , ศงกา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความกังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความแคลงใจ , ความกังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: mistrust , suspicion , uncertainty
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความฉงน , ความสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: suspect , puzzle , perplexity , bewilderment , scepticism
n wonder
ความหมายเหมือนกับ: ความแปลกใจ , ความสงสัย , ความพิศวง
คำที่เกี่ยวข้อง: surprise , astonishment , amazement