ความสนุกสนาน

ภาษาอังกฤษ


n merriment
ความหมายเหมือนกับ: ความบันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: amusement , mirth , hilarity , festivity , joviality , revelry
n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ความสุข , ความเบิกบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasurableness
n liveliness
ความหมายเหมือนกับ: ความมีชีวิตชีวา
คำที่เกี่ยวข้อง: vitality , activeness , animation , bustle , briskness , vivacity
n merriment
ความหมายเหมือนกับ: ความเบิกบานใจ , ความรื่นเริงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: enjoyment , delight , joy , jubilation , hilarity
n enjoyment
ความหมายเหมือนกับ: ความรื่นรมย์ , ความมันสะใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasure , gratification , joy
n amusement
ความหมายเหมือนกับ: ความเพลิดเพลิน
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasure
n pleasure
ความหมายเหมือนกับ: ความสำราญ , ความบันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: joy , delight , fun , happiness
n recreation
ความหมายเหมือนกับ: ความสำราญ , การละเล่น , ความบันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: amusement , avocation , diversion , entertainment
n enjoyment
ความหมายเหมือนกับ: ความร่าเริง
คำที่เกี่ยวข้อง: alertness , cheer , joyousness , liveliness , merriment
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความทุกข์ใจ