ความสดใส

ภาษาอังกฤษ


n brightness
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่งเรือง , ความสุกใส
คำที่เกี่ยวข้อง: prosperity , progress , brilliance
n liveliness
ความหมายเหมือนกับ: ความร่าเริง
คำที่เกี่ยวข้อง: vividness , vitality , energy , animation , animateness
n joyfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: bliss , cheer
คำตรงข้าม: ความเศร้า , ความทุกข์
n cheerfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นบาน , ความสดชื่น , ความเบิกบาน
คำที่เกี่ยวข้อง: joyfulness
คำตรงข้าม: ความสลด , ความหดหู่ , ความโศกสลด