ความสงสัย

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความข้องใจ , ความกังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: questionableness
ตัวอย่างประโยค: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน