ความสงบเรียบร้อย

ภาษาอังกฤษ


n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , ความเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: harmony , concord
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย , ความยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี