ความสงบสุข

ภาษาอังกฤษ


n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , สันติภาพ
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย , ความโกลาหล
n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , สันติ
n peace
ความหมายเหมือนกับ: สันติสุข
คำที่เกี่ยวข้อง: tranquility , calmness
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย
n peacefulness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , สันติสุข , ความสงบเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: tranquility , calmness , quietness
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย
n calmness
คำที่เกี่ยวข้อง: calm , tranquillity , quiet , hush , repose , serenity , peace , peacefulness
n peacefulness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: smoothness
คำตรงข้าม: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย