ความสงบจิต

ภาษาอังกฤษ


n tranquility (of the mind)
คำที่เกี่ยวข้อง: contentment , unambitiousness , peace of mind , peacefulness , calmness , serenity
คำตรงข้าม: ความฟุ้งซ่าน