ความศรัทธา

ภาษาอังกฤษ


n faith
ความหมายเหมือนกับ: ความเลื่อมใส , ความนับถือ , ความเชื่อถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: trust , belief
ตัวอย่างประโยค: ความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าทำให้เขาพบชีวิตใหม่