ความว่าง

ภาษาอังกฤษ


n emptiness
คำอธิบาย: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
ความหมายเหมือนกับ: ความว่างเปล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: vacantness , void