ความวิตถาร

ภาษาอังกฤษ


n deviation
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: divergence , digression
คำตรงข้าม: ความปกติ , ความปกติ