ความวิตกกังวล

ภาษาอังกฤษ


n anxiety
คำอธิบาย: ความร้อนใจเพราะห่วงใย
ความหมายเหมือนกับ: ความกังวล , ความวิตก , ความไม่สบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: distress , worry
ตัวอย่างประโยค: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา