ความวอดวาย

ภาษาอังกฤษ


n disaster
ความหมายเหมือนกับ: ความเสียหาย , ความฉิบหาย , ความวิบัติ , ความย่อยยับ , ความเสื่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: catastrophe , calamity , ruin , destruction
n catastrophe
ความหมายเหมือนกับ: ความหายนะ , ความวิบัติ , ความพินาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: disaster , calamity
คำตรงข้าม: ความเจริญ , ความรุ่งเรือง , ความรุ่งโรจน์
n disaster
ความหมายเหมือนกับ: ความหายนะ , ความพินาศ , ความฉิบหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: calamity , catastrophe , cataclysm
คำตรงข้าม: ความเจริญ , ความรุ่งเรือง , ความรุ่งโรจน์