ความล้มเหลว

ภาษาอังกฤษ


n failure
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: miscarriage
คำตรงข้าม: ความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค: ความล้มเหลวของงานในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของเขา