ความลุ่มลึก

ภาษาอังกฤษ


n profoundness
คำที่เกี่ยวข้อง: depth
ตัวอย่างประโยค: การเขียนเชิงบันทึกนั้นผู้เขียนต้องมีความลุ่มลึกทางอารมณ์