ความลื่นไถล

ภาษาอังกฤษ


n sliding
คำที่เกี่ยวข้อง: slipperiness , greasiness
คำตรงข้าม: ความฝืด