ความลึกลับ

ภาษาอังกฤษ


n mystery
คำอธิบาย: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
ความหมายเหมือนกับ: ความเร้นลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: secret
ตัวอย่างประโยค: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย