ความลำบาก

ภาษาอังกฤษ


n difficulty
ความหมายเหมือนกับ: ความยากลำบาก , ความทุกข์ยาก , ความลำเค็ญ
คำที่เกี่ยวข้อง: hardship , rigor , vicissitude
คำตรงข้าม: ความสบาย
ตัวอย่างประโยค: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต