ความลับ

ภาษาอังกฤษ


n secret
คำอธิบาย: เรื่องที่ควรปกปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: covertness , clandestineness
ตัวอย่างประโยค: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้