ความลังเล

ภาษาอังกฤษ


n indecision
ความหมายเหมือนกับ: ความลังเลใจ , ความโลเล
คำที่เกี่ยวข้อง: vacillation , waver , uncertainty
คำตรงข้าม: ความเด็ดเดี่ยว , ความมั่นคง , ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนเกิดความลังเลและเสื่อมความนิยมในระบอบการปกครอง