ความละโมบ

ภาษาอังกฤษ


n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความโลภ , ความเห็นแก่ได้ , ความมักมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: avariciousness , covetousness
ตัวอย่างประโยค: ความละโมบทำให้เขาคิดจะลักทรัพย์