ความละเอียดอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n delicacy
คำอธิบาย: ความประณีตบรรจง
คำที่เกี่ยวข้อง: elaboration
ตัวอย่างประโยค: การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูง
n sensibility
คำอธิบาย: ความอ่อนโยนไม่หยาบหรือไม่แข็งกระด้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: sensitivity , susceptibilities
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ จะค่อยๆ ซึมซับความละเอียดอ่อนของศิลปะทำให้เกิดอารมณ์อ่อนโยน
n meticulousness
คำอธิบาย: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: carefulness , scrupulosity , thoroughness
ตัวอย่างประโยค: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย