ความละอายบาป

ภาษาอังกฤษ


n shame
ความหมายเหมือนกับ: ความละอายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: modesty , bashfulness
n conscience
ความหมายเหมือนกับ: ความเกรงกลัวบาป
คำที่เกี่ยวข้อง: shame of sins , sense of shame , sense of right or wrong


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top