ความละอาย

ภาษาอังกฤษ


n ashamedness
คำอธิบาย: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ความหมายเหมือนกับ: ความอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: humiliation , mortification
ตัวอย่างประโยค: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว