ความละม้าย

ภาษาอังกฤษ


n similarity
ความหมายเหมือนกับ: ความคล้าย , ความคล้ายคลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: resemblance
ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง