ความร่ำรวย

ภาษาอังกฤษ


n wealth
ความหมายเหมือนกับ: ความรวย , ความมั่งมี , ความมั่งคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: richness , affluence , opulence
คำตรงข้าม: ความยากจน
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนบางกลุ่มก็ใช้ยี่ห้อรถยนต์เป็นเครื่องแสดงความร่ำรวย