ความรู้แจ้ง

ภาษาอังกฤษ


n knowledge
ความหมายเหมือนกับ: ความตรัสรู้ , วิชา
คำที่เกี่ยวข้อง: learning , wisdom , science , enlightenment , transcendent