ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ


n know-how
คำอธิบาย: ความรู้ความสามารถในการลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆ
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานนี้จะต้องมีความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ
n know-how


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top