ความรู้สึกด้อย

ภาษาอังกฤษ


n inferiority feeling
ความหมายเหมือนกับ: ปมด้อย
คำตรงข้าม: ความรู้สึกเด่น , ปมเด่น