ความรู้คุณ

ภาษาอังกฤษ


n gratitude
ความหมายเหมือนกับ: กตเวทิตา
คำที่เกี่ยวข้อง: thankfulness
คำตรงข้าม: การเนรคุณ