ความรุนแรง

ภาษาอังกฤษ


n violence
คำอธิบาย: ลักษณะที่มีความร้ายแรงมาก
ตัวอย่างประโยค: ข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐทวีความรุนแรงอย่างมากช่วงปี 2528 จนถึงต้นปี 2532


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top