ความรื่นรมย์

ภาษาอังกฤษ


n pleasantness
ความหมายเหมือนกับ: ความเบิกบานใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: gratification , agreeability , enjoyment
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความปวดร้าวใจ , ความเศร้าใจ
ตัวอย่างประโยค: นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร