ความราบเรียบ

ภาษาอังกฤษ


n plainness
คำอธิบาย: ความราบเสมอกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความเรียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: unembellishment
ตัวอย่างประโยค: ผืนน้ำอันเวิ้งว้างบางแห่งมีความราบเรียบแต่บางตอนกลับมีริ้วลอนคลื่นเล็กเต้นพลิ้ว