ความราบรื่น

ภาษาอังกฤษ


n peacefulness
คำอธิบาย: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบสุข , ความสงบเรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: smoothness
คำตรงข้าม: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น