ความรั้น

ภาษาอังกฤษ


n stubbornness
ความหมายเหมือนกับ: ความดื้อรั้น , ความดื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: obstinacy , pertinacity , doggedness
ตัวอย่างประโยค: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน