ความรัดรึง

ภาษาอังกฤษ


n tightness
ความหมายเหมือนกับ: ความตึง , ความแนบแน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: fittedness