ความรังเกียจ

ภาษาอังกฤษ


n dislike
ความหมายเหมือนกับ: ความเกลียด , ความเกลียดชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: hate , hatred , detestability , loathing
คำตรงข้าม: ความชอบ
ตัวอย่างประโยค: หากเราแสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้กำลังใจของผู้ป่วยลดลง