ความระแวดระวัง

ภาษาอังกฤษ


n caution
คำอธิบาย: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: ความระวัง , ความระมัดระวัง , ความรอบคอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: vigilance , carefulness , watchfulness
คำตรงข้าม: ความประมาท , ความเลินเล่อ