ความระแวงสงสัย

ภาษาอังกฤษ


n suspicion
ความหมายเหมือนกับ: ความแคลงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: mistrust , doubt
คำตรงข้าม: ความไว้วางใจ , ความเชื่อมั่น