ความระวัง

ภาษาอังกฤษ


n carefulness
คำอธิบาย: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: ความระมัดระวัง , ความรอบคอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: vigilance , alert , caution , watchfulness
คำตรงข้าม: ความเลินเล่อ , ความประมาท