ความระลึกถึง

ภาษาอังกฤษ


n remembrance
ความหมายเหมือนกับ: ความคิดถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: recall
ตัวอย่างประโยค: โปรดฝากความระลึกถึงของดิฉันไปยังบิดาคุณ