ความระมัดระวัง

ภาษาอังกฤษ


n carefulness
คำอธิบาย: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: ความรอบคอบ , ความระวัง , ความระแวดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: precaution , caution , wariness
คำตรงข้าม: ความสะเพร่า , ความเลินเล่อ , ความประมาท
ตัวอย่างประโยค: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ