ความรอบรู้

ภาษาอังกฤษ


n omniscience
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: know-how , technical skill
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนทึ่งในความรอบรู้ของผู้อำนวยการอย่างมาก จนไม่สงสัยเลยว่าทำไมจึงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย