ความรวย

ภาษาอังกฤษ


n wealthiness
ความหมายเหมือนกับ: ความร่ำรวย , ความมั่งคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: richness , opulence , affluence
คำตรงข้าม: ความจน , ความยากจน
ตัวอย่างประโยค: ความรวยของเขามาจากการค้ายาเสพติด