ความรวดร้าว

ภาษาอังกฤษ


n agony
ความหมายเหมือนกับ: ความปวดร้าว , ความปวดร้าวใจ , ความเจ็บปวดรวดร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrow , suffering , painfulness , bitterness , sadness , distress , torment , grief , anguish
ตัวอย่างประโยค: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้